Η εξόφληση των εργαζομένων και των συνεργατών μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και να σας απασχολεί από την κύρια εργασία και εποπτεία σας. Στην Athens Financial Services σας καλύπτουμε και σε αυτό 100%.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της μισθοδοσίας, εκτυπώνει όλες τις αναγκαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και αναλυτικές αποδείξεις ατομικών αποδοχών και εκδίδει τα λογιστικά άρθρα για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας.

Αποστέλλουμε εμείς αντί για εσάς το αντίστοιχο αρχείο στην τράπεζα για την καταβολή των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς, αναλύουμε τα κόστη μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων, συντάσσουμε και υποβάλλουμε στην επιθεώρηση εργασίας τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την

εργατική νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες μισθοδοσίας που παρέχουμε συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

 • Σύνταξη και υποβολή του εντύπου απόδοσης του φόρου αποζημίωσης στην εφορία
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή και το επόμενο έτος
 • Υπολογισμός αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις εταιρικές σας ανάγκες
 • Επιλεκτική επεξεργασία για ανώτατα στελέχη ή αλλοδαπό προσωπικό
 • Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων
 • Σύγκριση με τους μισθούς των εργαζομένων σας και
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, αλλά και,
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Καλύπτουμε, παράλληλα, και τις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις στα ταμεία.

  • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΕΦΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
  • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής
  • ασφάλισης.
  • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.
  • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων
  • και επικουρικών.
  • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, (εφόσον ζητηθεί).
  • Διαδικασία απογραφής στον ΕΦΚΑ και έκδοσης βιβλίου νέο- προσληφθέντων, σε περίπτωση
  • αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.

   

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                                                                                                                        Ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις και τις συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στην Athens Financial Services προσφέρουμε και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είτε σε συνεργασία με το τμήμα που ήδη διαθέτετε, είτε ως ο ιδανικός εξωτερικός σας συνεργάτης.                                     

 • Διατηρείτε σωστά οργανωμένα και ενημερωμένα τα αρχεία του προσωπικού σας;                                                                                                          Στην εταιρεία μας αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε και να υποστηρίξουμε όλες τις πληροφορίες για το προσωπικό σας. Άδειες, ασθένειες και εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι σωστά καταχωρημένα, ενώ σας παραθέτουμε και τα στατιστικά για το προσωπικό.

 • Διαχειριζόμαστε το παρουσιολόγιο και τα προγράμματα βάρδιας, διατηρούμε ενημερωμένο το αρχείο μεταβολών των εργαζομένων σας, παρακολουθούμε την εργατική νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας και σας έχουμε πλήρως καλυμμένους και ενημερωμένους.

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

  Οι υπηρεσίες μας, όμως, δεν σταματούν εδώ. Μια επιχείρηση για να εξελιχθεί και να προχωρήσει και να έχει πάντα τους καλύτερους πρέπει να βρει και το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού που της ταιριάζει.

  Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα evaluation και συμβάλλει στη διαδικασία διαπίστωσης και καταγραφής της επίδοσης, της απόδοσης και των προσόντων των

  εργαζομένων σας. Το σύστημα που εφαρμόζουμε διακρίνεται σε δύο στάδια:

  Το πρώτο που αφορά τις δοκιμασίες πρόσληψης, για να τοποθετηθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και το δεύτερο εκείνες κατά την διάρκεια της εργασίας, για την συνεχή του εξέλιξη.