Υπηρεσίες Κατοίκων Εξωτερικού

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εκκρεμότητες με την ελληνική γραφειοκρατία αφορούν την κάλυψη

όλων των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν για την φορολόγησή και την σύναψη συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης.

Προσοχή: Οποιαδήποτε ύπαρξη περιουσιακού στοιχείου στην χώρα μας (όπως ένα ξεχασμένο οικόπεδο που δεν έχετε δει ποτέ) είναι αρκετή για να αποκτήσετε σχέσεις με το Δημόσιο.

Οι κύριες και πιο συχνές υποχρεώσεις αφορούν:

  • Δήλωση ακίνητης περιουσίας
  • Δήλωση φόρου εισοδήματος,
  • Ε9 & Ε2
  • Δήλωση κληρονομιάς και μεταβίβασης ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν πρέπει να μεταφερθείτε στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,πατήστε εδω.