Σύμβουλοι Επιχειρήσεων/ BUSINESS CONSULTING

 
Το συμβουλευτικό τμήμα της Athens Financial Services, έχοντας εργαστεί από κοινού με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, έχει αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
 

Μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούμε να συμβάλλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι τα εξής:

Οργάνωση Επιχειρήσεων

 • Διοικητική οργάνωση: Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας, Εντοπισμός δυσλειτουργιών, Οργανόγραμμα, Ανασχεδιασμός Διαδικασιών, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου
 • Οργάνωση πωλήσεων: Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς, Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων, Στόχοι Πωλήσεων
 • Επιλογή Προσωπικού: Executive Search - Άμεση προσέγγιση ανώτατων στελεχών, ManagementSearch - Έρευνα στελεχών, SelectionServices - Έρευνα προσωπικού

 

Επιδοτούμενα Προγράμματα: Προγράμματα αναπτυξιακού νόμου, ΕΣΠΑ 2014-2020, Διασυνοριακά προγράμματα, Ευρωπαϊκά προγράμματα

Μελέτες Επιχειρηματικών Σχεδίων

Μελέτες Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO): ΙSO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ΙSO 9001:2008, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υποστήριξη στη Μετάβαση στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ISO 22716:2007, Σύστημα Διαχείρισης Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για Καλλυντικά, ΕΛΟΤ 1435, Για την Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, ΕΛΟΤ 1433, Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης & Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ΕΛΟΤ 1434, Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Συνεργείων, Φανοποιείων και Επιχειρήσεων Πώλησης Αυτοκινήτων

Μελέτες Franchising

Μελέτη Εγχειριδίου Συστήματος Λειτουργίας Franchise (Manual)

 • Οργάνωση Καταστήματος
 • Τιμολογιακή Πολιτική
 • Ανάλυση Διαδικασιών λειτουργίας
 • Καταγραφή εξοπλισμού και χρήση του
 • Νομικές – Φοροτεχνικές Ενέργειες και Διαδικασίες
 • Μηχανογράφηση
 • Διαδικασίες ανθρωπίνων πόρων
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Θέματα Επικοινωνίας (Προβολή και Διαφήμιση)

Παρουσίαση Συστήματος Franchise σε Υποψήφιους Επενδυτές

 • Παρουσίαση του συστήματος παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους υποψήφιους επενδυτές.

Σύνταξη Συμβολαίου Franchising

 • Βασικοί όροι της Σύμβασης Δικαιοχρησίας
 • Εμπορικοί όροι και συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων
 • Οικονομική Ανάλυση Συνεργασίας

Υποστήριξη και Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών

 • Παροχή προς τον δικαιοδόχο, υποστηρικτικών υπηρεσιών λειτουργίας και οργάνωσης του δικτύου συνεργατών.

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος 

Εμπορικό σήμα είναι το σύμβολο που αναζητούν οι πελάτες σας για να σας επιλέξουν. Σας διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας και σας κάνει να ξεχωρίζετε. Ουσιαστικά είναι το διακριτικό σημείο που χρησιμοποιείται στο εμπόριο για να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός προϊόντος.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετοιμασία του φακέλου και όλες τις διαδικασίες για την κατοχύρωση του σήματός σας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι σύμβουλοι μας φροντίζουν για την διασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατοχύρωσης. Φροντίζουμε επίσης για την ενδελεχή έρευνα, πριν την κατάθεση, ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της κατοχύρωσης, ενώ σας ενημερώνουμε πάντα για τις ημερομηνίες που πρέπει να προβείτε στις ανανεώσεις του σήματός σας, ώστε αυτό να διατηρείται σε ισχύ όσο εσείς το επιθυμείτε.